Werkwijze


Bij het verstrekken van voedingsadviezen wordt er rekening gehouden met uw persoonlijke wensen en behoeften. Ieder advies wordt individueel opgesteld, waarbij er rekening wordt gehouden met uw eet- en leefgewoonten.

De eerste afspraak
Bij de eerste afspraak wordt er gevraagd naar uw persoonlijke gegevens. Indien u de vergoeding via de zorgverzekering wilt laten lopen, dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Indien u een verwijsbrief heeft, verzoeken wij u deze ook mee te nemen. Het eerste gesprek neemt ongeveer 45-60 minuten tijd in beslag. Er worden verschillende aspecten nagevraagd, zoals medische gegevens, uw eet- en  leefgewoonten en persoonlijke verwachtingen en wensen. Aan de hand van deze informatie wordt er een individueel advies voor u opgesteld. Indien gewenst kan hier een uitgewerkt voorbeelddagmenu of weekmenu bij ontvangen worden.

De vervolgconsulten
Tijdens de vervolgconsulten zal er worden gekeken hoe het de afgelopen periode is gegaan. Aan de hand hiervan kan het advies worden bijgesteld en kan er gezocht worden naar oplossingen voor eventuele knelpunten. Uiteraard zult u steun ontvangen bij het opvolgen van het advies. Vervolgconsulten nemen zo’n 15-30 minuten in beslag, afhankelijk van wat u graag wilt bespreken.