Vergoedingen en tarieven

Diëtetiek in de basisverzekering
Voor vergoeding vanuit de basisverzekering gelden de volgende punten: 

*   De dieetvergoeding is in 2023 voor 3 uur per jaar in de basisverzekering opgenomen. 
     Hierbij wordt wel eerst het eigen risico aangesproken. Het opstellen van een individueel 
     en op maat gemaakt voedingsadvies valt ook binnen deze dieetvergoeding. 
*   Telefonische consulten (m.u.v. zorgverzekeraar Caresq) en huisbezoeken worden ook 
     vergoed door de zorgverzekeraar. 
*   Kinderen tot 18 jaar hoeven geen eigen risico te betalen. 
*   Het kan zijn dat u naast de basisverzekering nog extra aanvullend verzekerd bent 
     voor dieetadvisering. Kijk hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na. 


Ketenzorg
Mensen met COPD, diabetes, en (een verhoogde kans op) hart- en vaatziekten, zoals bijvoorbeeld bij een verhoogde bloeddruk of een verhoogd cholesterolgehalte komen in veel gevallen in aanmerking voor de ketenzorg.

Als u in de ketenzorg valt dan heeft de vergoeding géén invloed op uw eigen risico en kunt u zonder eigen bijdrage langskomen. De praktijkondersteuner of huisarts bepaalt of u in aanmerking komt en dient hiervoor een verwijzing af te geven. 

Sinds enkele jaren is de diëtist ook direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat u ook een afspraak kunt maken zonder verwijzing van de (huis)arts. Bijna alle verzekeraars vergoeden de diëtist ook zonder verwijzing, maar er zijn ook verzekeraars die wel om een verwijsbrief vragen. Voor een verwijsbrief kunt u langs de (huis)arts gaan, maar de verwijsbrief kan vaak ook klaar worden gelegd door de assistente wanneer u dit telefonisch aanvraagt. Hiernaast een overzicht van de verschillende zorgverzekeraars en het aanbod voor 2023: in de afbeelding is te zien of u een verwijsbrief nodig heeft en of het telefonisch consult vergoed wordt door uw zorgverzekeraar.

Let op!  De volgende zorgverzekeraars eisen een verwijsbrief: CZ, Delta Loyd, De Friesland en OHRA. 

Tarieven

Hieronder vindt u de tarieven die gelden wanneer u de vergoeding niet via de zorgverzekeraar wilt laten lopen of wanneer u geen behandeluren meer vergoed krijgt van uw zorgverzekeraar. Kijk in uw polisvoorwaarden voor de exacte tarieven die uw zorgverzekeraar hanteert. 

Soort consult

Intakegesprek (60 min directe tijd)                                                                                         €74,00
Uitgewerkt voedingsadvies (30 min. indirecte tijd)                                                              €34,00
Vervolgconsult lang (30 min)                                                                                                   €34,00
Vervolgconsult kort of weegconsult (15 min)                                                                       €18,50
Toeslag huisbezoek                                                                                                                   €20,00